Genel Çalışma Koşulları

Genel Çalışma Koşulları


Genel Çalışma Koşulları

Genel satış ve teslimat koşulları

§1 Genel bilgiler

(1) Bir işletmeciye, kamu hukuku uyarınca bir tüzel kişiye veya kamusal özel varlıklara yapılan tüm teslimatlar ve diğer hizmetler için sadece aşağıdaki satış ve teslimat koşulları geçerlidir.
(2) Alıcının açık bir şekilde kabul etmediğimiz, bundan sapma gösteren koşulları, bu koşulları açık bir şekilde reddetmezsek de bağlayıcı değildir.
(3) Bu satış ve teslimat koşullarının dahil edilmesi ve yorumlanması ve alıcı ile hukuki işlemlerin uygulanması ve yorumlanması sadece Federal Almanya Cumhuriyeti’nin kanunları uyarınca gerçekleştirilir. BM Satın Alma Kanunu (CISG) burada uygulanmaz.
(4) Bu sözleşmenin veya bu sözleşmenin bazı kısımlarının etkisiz hale gelmesi sonucunda diğer hükümler bu durumdan etkilenmez.
(5) Sözleşme ilişkisi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak oluşan, ödeme yükümlülüğü de dahil olmak üzere yükümlülükler için ifa yeri şirket merkezimizdir.
(6) Yetkili mahkeme, şirket merkezimizde yetkili olan mahkemedir. Alıcının merkezi veya bir şubesi için geçerli olan bir mahkemede de dava açma hakkına sahibiz.
(7) Alıcı ve bizim aramızda sözleşmelerle ilgili olarak mutabakata varılan tüm anlaşmalar, sözleşmelerde ve bu koşullarda yazılı olarak belirtilmiştir.

§2 Teklifler, hizmet kapsamı ve sözleşmenin imzalanması

(1) Sözleşme tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Siparişler bizim için sadece onları onaylamamız veya ürünleri göndermemiz halinde bağlayıcıdır.
(2) Sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken hizmet kapsamı için sadece iş emri onayımız bağlayıcıdır.
(3) Alıcının kabul etmesi halinde kısmi teslimatlara izin verilir.
(4) Alıcı bir yükümlülüğünü yerine getirmediyse, teslimat yükümlülüğümüz beklemeye alınır.
(5) Teslim edilen ürünlerin kullanımına yönelik olarak üçüncü şahısların mülkiyet hakları dikkate alınmalıdır.

§3 Fiyatlar ve ödeme koşulları

(1) Fiyatlar fabrika çıkışı olarak, ambalaj ve diğer gönderim navlun ücretleri hariç olmak üzere geçerlidir. Ambalaj, maliyete göre hesaplanır ve sadece zorunlu bir yasal düzenleme nedeniyle yükümlü olmamız halinde tarafımızdan geri alınır.
(2) Navlunsuz bir teslimat kararlaştırıldığında, belirttiğimiz fiyatlarda teklif tarihinde geçerli olan navlun ücretleri ve ek ücretler temel alınır. Bu nedenle bu ücretler alıcının lehine veya alıcı ödeyecek şekilde navlun ücretlerine ve ek ücretlerine uyarlanır ve alıcı bu sebepten dolayı cayma hakkına sahip değildir.
(3) Sözleşmenin imzalandığı tarihi ve teslimat tarihi arasında dört aydan fazla süre geçtiyse ve teslimat bizim sorumluluğumuzda gecikmediyse, oluşan malzeme, maaş ve ödememiz gereken diğer ek ücretleri dikkate alarak fiyatı uygun şekilde arttırma hakkına sahibiz. Satın alma fiyatı %5′ten fazla artarsa, alıcı, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
(4) Alıcının değişiklik isteklerini dikkate almamız halinde, bununla ilgili ek ücretler alıcıya faturalanır.
(5) Faturalarımız teslim alındığında 30 gün içerisinde net olarak herhangi bir kesinti olmadan ödenmelidir.
(6) Ödeme süresinin aşılması halinde diğer talepler ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla geçerli olan temel faiz oranının 8% üzerinde faiz talep edilir.
(7) Ödemenin gecikmesi ve alıcının ödeme gücüne veya kredibilitesine yönelik gerekçeli endişelerin olması halinde diğer haklarımız bundan etkilenmeksizin yapılmamış olan teslimatlar için kefalet veya ön ödeme talep etme ve iş ilişkisi kapsamındaki diğer tüm talepleri anında geçerli kılma hakkına sahibiz.

§4 Takas ve ihtiraz

Takas ve ihtiraza, takas talebinin tartışmasız ve yasal olduğu durumlar dışında izin verilmez.

§5 Teslimat süresi

Belirtilen teslimat tarihi bağlayıcı değildir ve alıcının yerine getirmesi gerektiği ve mutabakata varılan yükümlülüklerini geciktirmesi veya yerine getirmemesi halinde ilgili şekilde uzatılır. Aynı durum özellikle grev ve lokavt olmak üzere iş anlaşmazlıkları çerçevesinde ve önceden öngörülemeyen ve bizim kontrolümüzde olmayan engellerin meydana gelmesi halinde de geçerlidir, örneğin bize teslimat yapan bir tedarikçinin teslimat gecikmeleri, trafik ve işletim arızaları, malzeme ve enerji eksikliği vs. Alıcı, teslim edilecek olan mallarda bir değişiklik yaptığında da teslimat süresi uygun şekilde uzatılır. Bunun sonucunda meydana gelen gecikmelerin 6 haftayı aşması halinde her iki sözleşme ortağı da ilgili teslimat kapsamı bakımından sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bunun dışında herhangi bir talepte bulunulamaz.

§6 Risklerin devri

Malları alıcıya sunduğumuz ve bu durumu alıcıya bildirdiğimiz anda riskler alıcıya geçer.

§7 Ürünlere dair hakların mülkiyeti

§7 Ürünlere dair hakların mülkiyeti

§8 Garanti

(1) Satın alma işlemi, her iki taraf için ticari bir işlemse, alıcı malları teslim aldıktan hemen sonra kontrol etmeli ve kusurlu olmaları halinde bu durumu derhal bize bildirmelidir. Alıcının bize bu durumu bildirmemesi halinde, kontrol esnasında tespit edilemeyen bir kusur söz konusu olmadıkça mallar onaylanmış olarak kabul edilir. Ayrıca § 377ff HGB geçerlidir.
(2) Mallarda sorumluluğu bize ait olan bir kusurun olması ve bu durumun alıcı tarafından zamanında yazılı olarak bildirilmesi halinde, yasal düzenleme uyarınca sonradan ifayı reddetme hakkımız olmadığı sürece sonradan ifa ile yükümlüyüz. Alıcının bu durumda sözleşmeden cayma veya satın alma fiyatını düşürme hakkı yoktur. Alıcı, her kusur için bize uygun bir sonradan ifa süresi vermelidir. Sonradan ifa, alıcının kararına göre kusurun giderilmesi veya yeni malların teslim edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Orantısız maliyetlere neden olması halinde alıcı tarafından seçilen sonradan ifa türüne itiraz etme hakkına sahibiz. Sonradan ifa esnasında alıcı, satın alma fiyatını düşüremez veya sözleşmeden geri çekilemez. Kusur iki kere düzeltilemediğinde düzeltme işlemi başarısız olarak kabul edilir. Sonradan ifanın genel anlamda reddedilmesi halinde, alıcı, satın alma fiyatının düşürülmesini talep edebilir veya sözleşmeden geri çekilebilir.
(3) Alıcı §9 altında belirtilen koşullara göre tazminat talebi haklarından ancak sonradan ifa başarısız olduğunda veya bu işlemi reddetmemiz durumunda yaralanabilir. Alıcının §9 altında belirtilen koşullara diğer tazminat talebi haklarından yararlanma hakkı bundan etkilenmez.
(4) Kusura yönelik haklar, mallar teslim edildikten bir yıl sonra geçerliliğini kaybeder.

§9 Sorumluluk

(1) Aşağıdaki sorumluluk sınırlamaları etkilenmeksizin bizim, yasal temsilcilerimizin veya yardımcılarımızın dikkatsizliği veya kasıtlı ihlali sonucunda kişilerin hayatı, bedeni ve sağlığına yönelik hasarlar, ürün sorumluluğu kanunu uyarınca sorumluluklar kapsamında bulunan hasarlar ve bizim, yasal temsilcilerimizin veya yardımcılarımızın kasıtlı veya ağır kusur sonucu ihlalleri sonucunda meydana gelen hasarlar için sınırsız sorumluluk üstleniyoruz. Mallar veya parçalar için bir kalite ve/veya dayanıklılık garantisi vermiş olmamız halinde bu garanti kapsamındaki tüm sorumlulukları da üstleniyoruz. Garanti edilen kalite veya dayanıklılığa yönelik hatalar nedeniyle meydana gelen, ancak doğrudan mallarda meydana gelmeyen hasarlar için sadece bu tür bir hasarın riski kalite ve dayanıklılık garantisi kapsamında ise sorumluluk üstleniyoruz.
(2) Basit ihmal sonucu meydana gelen hasarlar için de sorumluluk üstleniyoruz, ancak bu durumda bu ihmalin, sözleşmenin amacını yerine getirmek için büyük önem taşıyan ve uygulanması gereken sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi gerekmektedir. Ancak bu hasarlar için sadece hasarlar tipik olarak sözleşmeye bağlı ve öngörülebilir olduğunda sorumluluk üstleniyoruz. Ancak yan sözleşme yükümlülüklerine yönelik basit ihmaller için sorumluluk üstlenmeyiz. 1 – 3 cümlelerinde belirtilen sorumluluk sınırlamaları, yasal temsilcilerimiz, yöneticilerimiz ve diğer yardımcılarımız bizim tarafımızdan etkileniyorsa da geçerlidir.
(3) Bunun dışında, talebin hukuki niteliğine bakılmaksızın herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz. Sorumluluğu üstlenmememiz veya sorumluluğumuzun sınırlı olması halinde, bu durum bizim çalışanlarımız, işverenlerimiz, personelimiz, temsilcilerimiz ve yardımcılarımız için de geçerlidir.

Tarih Mart 2010